Zhen Xi
Cherish
(Zhen Xi)

I come to the dock where we parted
In patched and intercrossed dreams
At dusk after sunset
Even more alone when the moon's up
For youngsters in love it's hard to stand

There's more annoyance than pleasure
Soulful but not so right
Who says a youngster can't be wrong
Head held high while weeping
Cherish the moment when hand in hand

Cherish the dreams of youth
And the time together
Who doesn't play the fool when young
And wander alone
The moon waxes and wanes
You are sad or happy
Yet who won't raise the sail

Cherish the tears shed for me
and the times lost for you
Who can be numb to the moments?
The clouds will still be floating tomorrow
And I'll follow them
A life can be beautiful without regrets

********

ting bo zai zuo ri li bie de ma tou
hao dou meng ceng ceng die die you ban bo
ren zai xi yang huang hun hou
pei zhu ming yue deng ji mo
nian shao chi kuang you shi nan yu wan qiu feng

jing guo ni kuai le shi shao fan nao duo
jing guo wo qing shen yi nong yuan fen bo
shei shuo qing chun bu neng cuo
qing yuan re lei bu di tou
zhen xi zeng jing yong you zeng jing qian guo shou

zhen xi qing chun meng yi chang
zhen xi xiang ju de shi guang
shui neng nian shao bu chi kuang
du zi cuang dang
jiu suan yue you yin he que
jiu suan ren you bei he huan
shei neng gou bu yang meng xiang zhe zhang fan

zhen xi wei wo liu de lei
zhen xi wei ni de sui yue
shei neng wu dong you wu zhong
zhe duan zhen gui
ning tian huan you yun yao fei
liu zhu tian kong pei wo zhui
wu yuan wu hui ye shi ren sheng yi zhong mei

zhen xi wei wo liu de lei
zhen xi wei ni de sui yue
wu yuan wu hui ye shi ren sheng yi zhong mei


thanks to cy


Return to Song Lyrics