Wo
I
(Wo)

In the blowing midday wind
the lonely flying bird stops on top of a branch
Length of departure is not
similar to the period of wandering around like a vagrant
A lot of words kept in the heart
I think you understand
When problems arise
Be as silent as the Chinese parasol tree
In your dream last night
tearful eyes whirling, said that you love me dearly
How to go through life as a single person?

I ... said to myself
What is unlucky will pass in an eyeblink like the cloud and mist.)
toss it in the back of the mind
laugh at life, be sad occasionally

I ... standing in the blowing wind
In a play, there is happiness and sadness
After curtain falls
there will be true love waiting for me

 

********

 

chui zhe wu hou de feng
ji mo fei niao ting zhi tou
li kai bu shi duo jiu
liu lang jiu duo jiu
xu duo hua fang xin zhong
wo xiang ni dou dong
wen ti lai de shi hou
xue wu tong ban chen mo
zuo ye ni de meng zhong
lei yan po suo shuo ni xin teng wo
yi ge ren zen mo guo
wo ... dui zi ji shuo
bu ru yi guo yan yun yan
pao zai nao hou
xiao kan ren sheng ou er nan guo
wo ... zhan zai feng zhong
yi chu xi huan xi bei shang
luo mu zhi hou
hui you zhen ai deng zhe wo


translated by moondream


Return to Song Lyrics